top of page

Adviesgroep Bijlmerweide

De Adviesgroep Bijlmerweide, onderdeel van de Stichting Natuurontwikkeling Bijlmerweide, geeft sinds 2013 gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de inrichting en de ontwikkeling van het gebied binnen het bestemmingsplan “Bijlmerweide en omgeving”. De Adviesgroep bestaat uit bewoners van de wijken Geerdinkhof en Kantershof, grenzend aan de  Bijlmerweide. Er is intensief met de gemeente samengewerkt tijdens de waterbergingswerkzaamheden (2013-2015), het ontwikkelen van het gebied voor natuurlijk spelen (2016-2017), het opheffen van knelpunten in het project Natuurzoom (2018-2019), het vervangen van bomen vanuit veiligheidsoogpunt (2019) en het aanleggen van bloemrijke zones (2020 en 2022) is. Dit verliep zowel tot genoegen van de gemeente als van bewoners. Veel voorstellen van de Adviesgroep zijn in de diverse plannen overgenomen en uitgevoerd. 

De leden van de Adviesgroep zijn:

Erik Klusman

Els Velzing

Kitty Meijer

Peter Schliehe

Piet Hein Van Der Weijden

Reynout van der Poel (voorzitter)

Ruud Wolterman

Wouter van Rennes

Yolanda Grift

adviesgroepbijlmerweide@gmail.com, Geerdinkhof 181, 1103 PW Amsterdam

bottom of page