top of page

Sinds 2012 is de Bijlmerweide onderdeel geworden van het Natuur Netwerk Nederland (NNN voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) Dit initiatief hebben we zelf genomen door middel van inspraak bij de Provinciale Staten.

Daardoor is ook het bestemmingsplan aangepast en op het grootste deel van ons park rust nu de bestemming 'Natuur en Ecologie'.

De Bijlmerweide is sinds de jaren tachtig regelmatig genoemd als bouwlocatie voor diverse projecten. Keer op keer verschenen er plannen en telkens heeft onze stichting (SNB) in samenwerking met de vereniging van huiseigenaren van Geerdinkhof deze plannen weten te voorkomen, vaak na een gang naar de rechter.

Marijke Beek schreef over dit verleden twee samenvattende artikelen in het Infobulletin van Geerdinkhof. Het eerste artikel laat zien welke bebouwingsplannen allemaal NIET zijn doorgegaan. En in het tweede artikel uiteraard alle plannen die WEL zijn doorgegaan.

bottom of page