top of page

Sinds 2016 broeden er regelmatig ijsvogels in de Bijlmerweide.

Bij de herinrichting van de Bijlmerweide (2014-2016) deed zich een kans voor. Bij het afgraven van één van de oevers was een min of meer steile wand ontstaan. Op verzoek van de adviesgroep Bijlmerweide  heeft de aannemer de wand nog steiler gemaakt waardoor er een heuse ijsvogelwand ontstond. Direct begonnen ijsvogels  met het graven van nestgangen. In de jaren daarna werd er regelmatig gebroed en zijn verschillende legsels succesvol uitgevlogen. Deze zandwand is regelmatig afgestoken, maar de laatste jaren is hij geheel begroeid geraakt, voornamelijk met riet.

De ijsvogels hebben echter in het Noordelijke deel van het park een nieuwe broedplaats gevonden en het lijkt erop dat daar nu (mei 2024) wordt gebroed. Zodra er zekerheid is over deze broedplaats, zullen hier ook foto's geplaatst worden.

Het mannetje bekijkt eerst de omgeving van de nestplaats zittend op een boomstronk in het water.

paartje nestbouw 1_edited.jpg

Links kijkt het vrouwtje toe hoe het mannetje komt aanvliegen.
Er zijn al verschillende nestgangen gegraven in de kale zandwand.

paartje rust uit_edited.jpg

Tijdens het graven van de nestgangen werden ook rustpauzes ingelast.

bottom of page