top of page

Vrijwilligersgroep Bijlmerweide

De vrijwilligersgroep Bijlmerweide stelt zich ten doel de Bijlmerweide te behouden en te onderhouden.

Ongeveer 25 vrijwilli­gers helpen maandelijks op zaterdagochtend een paar uur bij het onderhoud van het park. Zij steken de handen uit de mouwen om te wieden, snoeien, knotten, hooien en de paden vrij houden van overdadige begroeiing.

Ook leggen de vrijwilligers broeihopen voor de ring­slan­gen aan. Gesnoeide takken en dode bomen worden op rillen gelegd tussen de begroei­ing, om zodoende schuilplaatsen en nestgelegenheid te bieden aan vogels en andere dieren. Ook zijn er matten met oeverbegroeiing aangebracht en wilde-bloemen­zaad verspreid om de natuur zoveel mogelijk kansen te bieden.

De vrijwilligersgroep is al bijna 30 jaar actief, tot tevredenheid van omwonenden en de afdeling ‘Beheer en Milieu’ van de gemeente. De werkzaamheden worden begeleid door medewerkers van de Ecoploeg van ons stadsdeel; zij zorgen ook voor materialen en gereedschap.

 

Meedoen?

Wilt u onze groep komen versterken en regelmatig meehelpen op de zaterdagochtenden (1 x per maand)? Neem dan contact op via:

hooien.jpg

hooien

onderhoud amfibiepoel. september 2019.jpg

amfibiepoel onderhoud

wilgen knotten.jpg

wilgen knotten

takkenril aanleggen.jpg

takkenril opbouwen

bottom of page